.

درباره ما

 جلوه نمادي از تجربه و زيبايي ...

شرکت جلوه با بيش از دو دهه فعاليت همراه با پيشرفت در توليد مبلمان اداري با توان توليد منحصر به فرد و اندوخته اي از تجربيات در زمينه طراحي مناسب و دلنشين و اصول زيبايي شناختي و ارگونومي عامل اصلي ارتقاء کيفيت در ساخت مبلمان اداري با محوريت عرضه محصولات براي اقشار مختلف شکل گرفته و در اين راستا معتقديم کيفيت عامل اصلي پيشرفت و رسيدن به جايگاهي در خور نام و برند جلوه مي باشد

.