.

آدرس:
جاده تبريز آذرشهر نرسيده به پليس راه جنب نيروگاه حرارتي شهرك صنعتي غرب
تبریز
ایران
تلفن:
04132459292
نمابر:
04132458838
موبایل:
09143015073

.